Waar ligt de toekomst van RKVV Velsen?

Volgens de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030 (NvU) worden de velden van RKVV Velsen in ieder geval tot 2030 niet bestemd voor woningbouw. In de Koersnotitie Omgevingsvisie Velsen 2040 wordt deze locatie ingedeeld bij de B-categorie. Dat wil zeggen dat als de locaties uit de A-categorie niet voldoende woningen opleveren, de velden van RKVV Velsen in beeld komen als bouwlocatie. In de A-categorie is van het grootste project, Kustplaats IJmuiden, onzeker of het doorgaat en van het andere grote project, Van Pont tot Park, onduidelijk hoeveel woningen het op gaat leveren. RKVV Velsen zou dus na 2030 een bouwlocatie kunnen worden. Het dorp en zeker de voetbalvereniging zijn gebaat bij meer zekerheid en wel op een langere termijn dan tot 2030. Voor de vereniging is dat vooral belangrijk vanwege de accommodatie, die hard aan vervanging toe is. Loont het om op de huidige locatie te gaan investeren?

De gemeenteraad erkent het probleem van RKVV Velsen en heeft in zijn vergadering van 27 januari jl. met algemene stemmen een motie aangenomen waarin het college van B&W gevraagd wordt om in het komende half jaar in samenspraak met het bestuur van RKVV Velsen te komen met haalbare voorstellen die ervoor zorgen dat de voetbalclub langetermijnperspectief krijgt. Dat kan zijn op de huidige locatie of op een andere locatie. De wethouder zegde toe de motie uit te voeren, maar kon niet garanderen dat hij zich aan de termijn van een half jaar kan houden.

IS VERHUIZING NAAR DE ANDERE KANT VAN HET SPOOR MOGELIJK?

Op de vraag of verhuizing naar de andere kant van de spoorlijn wel of niet mogelijk is antwoordde de wethouder in de raadsvergadering dat er inderdaad al gesprekken zijn geweest met de provincie over dit gebied, dat tot het Bijzonder Provinciaal Landschap behoort en dus beschermd gebied is. De provincie is niet enthousiast over de verhuisplannen, sport is een ‘stedelijke activiteit’ die niet ‘in het groen’ past. Alleen bij zwaarwegende belangen kan daarvan afgeweken worden en die zijn volgens de wethouder moeilijk hard te maken. Maar de wethouder is graag bereid om een robbertje te vechten met de provincie om zijn belangen te behartigen.

Verschillende partijen (D66V, Groen Links) hebben al aangegeven niet akkoord te zullen gaan met een verhuizing naar het Bijzonder Provinciaal Landschap.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.