Nog geen duidelijkheid over RKVV Velsen

Het college van B&W stelt voor niet te gaan bouwen op de velden van RKVV Velsen en de vereniging niet te laten verhuizen. Het is nog niet duidelijk hoe de gemeenteraad zal oordelen over het voorstel

In een sessie van de gemeenteraad op 16 november is gesproken over een voorstel van het college van B&W om RKVV Velsen niet te verhuizen naar Groeneveen, dat is het gebied aan de andere kant van het spoor, en geen woningen te bouwen op de velden van de vereniging. Het college voert naar onze mening overtuigende argumenten aan bij het voorstel, dat hier te lezen is. Kort samengevat stelt het college:

  • het college wil de groene zone tussen Santpoort-Noord en Driehuis groen houden en samen met de provincie versterken
  • de beoogde verhuislocatie is Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en heeft dus een beschermde status. De provincie staat daar alleen stedelijke bebouwing toe als er aan hoge eisen voldaan wordt, en een sportpark wordt als stedelijke bebouwing gezien. De gemeente zou bijvoorbeeld moeten aantonen dat er geen andere locaties dan de voetbalvelden zijn om aan de woningbouwopgave te voldoen en moeten aantonen hoe de effecten op het BPL gecompenseerd worden. Het college heeft grote twijfels of aan die eisen voldaan kan worden. Als er al ingezet zou worden op verhuizing van de vereniging, zou dat een langdurig en complex proces worden met een uiterst onzekere uitkomst
  • door nu te besluiten de vereniging niet te laten verhuizen, komt er voor de voetbalvereniging een einde aan de al jarenlang durende onzekerheid over zijn toekomst
  • de velden van de vereniging zijn niet nodig voor de woningbouwopgave van de gemeente.

De sessie van de raad was een zogenaamde beeldvormende sessie. Voordat de fracties aan het woord kwamen, waren er verschillende insprekers. Een vertegenwoordiger van RKVV Velsen pleitte voor verhuizing van de club. Dat dit nog een flink aantal jaren kan duren, als het ooit kan doorgaan, neemt de club voor lief. De voorzitter van de Stichting Santpoort hield een pleidooi voor het behouden van de groene zone tussen de dorpen. Wij, als Wijkcomité Driehuis, hebben het voorstel van het college om de club niet te laten verhuizen gesteund en daarbij genoemd:

  • wij vinden het belangrijk dat de groene zone tussen de dorpen groen blijft en versterkt wordt
  • er is een ontwikkelaar die wil gaan bouwen op de voetbalvelden en die de club een accommodatie aanbiedt op Groeneveen, het lijkt ons voorbarig daarop te rekenen. Als de voetbalvelden ooit verkocht gaan worden, zal er een openbare uitgifteprocedure gevolgd moeten worden, waarbij er heel goed een andere ontwikkelaar in beeld kan komen.
  • verreweg de meeste deelnemers aan de Dorpsdialoog Driehuis hebben zich uitgesproken tegen een uitbreiding van het dorp met 700 woningen, dat aantal zou bijna behaald worden als de velden van RKVV Velsen bebouwd gaan worden. Driehuis levert al ruimschoots zijn bijdrage aan de woningbouwopgave met Nieuw Velserduin, Witte Huis, Missiehuis, Zuidoostrand, Waterloo en in de toekomst waarschijnlijk ook woningen op het voormalige kerkhof en op de locatie waar nu minderjarige vluchtelingen worden opgevangen
  • de ontsluiting van een wijk op de voetbalvelden kan vanwege het spoor en de busbaan alleen via een paar smalle straten in Driehuis Zuidwest lopen, dat lijkt ons bijna onmogelijk en een te zware last voor dat deel van het dorp

Na de insprekers zijn een paar fracties aan het woord geweest, de overige fracties komen in een vervolgsessie in december aan het woord. Dan pas zal blijken hoe de raad tegenover het voorstel staat. Er werd al wel duidelijk dat verschillende fracties niet zonder meer akkoord gaan. Zij vinden dat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over het aantal woningen dat de komende jaren in de gemeente gebouwd kan gaan worden, een overzicht daarvan bij de vergaderstukken bleek niet actueel te zijn. Vooralsnog zouden zij de voetbalvelden als bouwlocatie willen aanwijzen. Sommige fracties zijn ook niet ongevoelig voor de wens van de voetbalvereniging om te verhuizen. Er zijn echter ook fracties die tegen verhuizing van de club zijn, omdat zij de groene zone tussen de dorpen willen behouden en omdat bouwen op de voetvelden ingaat tegen de uitkomsten van de Dorpsdialoog Driehuis.

De afspraken die na de Dorpsdialoog met het dorp gemaakt zijn, bleken helaas voor niet alle fracties even hard te zijn. “De wereld gaat verder” en “Andere dorpen hebben toch ook geen dialoog gehad”, werd er bijvoorbeeld gezegd.

In de vervolgsessie in december zal veel afhangen van de reactie van de wethouder, in ieder geval zal hij beter moeten aantonen dat er voldoende woningbouwcapaciteit is, ook zonder woningen op de voetbalvelden.

Als de raad in december niet akkoord gaat met het voorstel van het college, blijft er voorlopig onduidelijkheid bestaan. De gemeente moet dan mogelijk aan een langdurig en arbeidsintensief proces beginnen dat minimaal vier jaar gaat duren en waarvan de uitkomst ongewis is. Als niet aan de eisen van de provincie voldaan kan worden, is de gemeente weer terug bij af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.