Het bestuur van het Wijkcomité Driehuis bestaat uit :

Ab Kraaijeveld (Voorzitter)

Sjaak Schoen (Secretaris)

Theo Siemerink (Penningmeester)

Herman Raspoort

Anton Buurman

De overige leden :

Henk Timmers (Webmaster)

Ria Siekman (Notulist(e)

Wim Thieme

Loek Hieselaar

Henk Dekker

Patrick Vermaat

Jan Mens