Het COA en Parlan gaan 100 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten in Driehuis.

Binnenkort worden er alleenstaande minderjarige vluchtelingen geplaatst in de voormalige gebouwen van Levvel 5 aan de Duin- en Kruidbergerweg. De locatie wordt voor vijf jaar gehuurd van de HBB Groep uit Heemstede, die de panden en de grond kort geleden heeft gekocht. Enkele leden van het wijkcomité hebben een gesprek gehad met een van de locatiemanagers, Sylvia Plandsoen. Zij heeft ons de volgende informatie gegeven.

Er zullen maximaal 100 amv (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in Driehuis geplaatst worden, ongeveer 20 statushouders (amv met verblijfsvergunning) en 80 asielzoekers (amv die nog in afwachting zijn van hun procedure). De 20 statushouders worden in één paviljoen gehuisvest en krijgen ieder een eigen kamer, de asielzoekers in twee andere paviljoens en het hoofdgebouw, zij krijgen per tweetal een kamer. Met de gemeente is afgesproken dat het aantal van 100 niet overschreden zal worden.

Alle bewoners zijn 15, 16 of 17 jaar. Vermoedelijk worden zij in gemengde groepen ingedeeld. Het is nog niet bekend uit welke landen de jongeren komen, evenmin of het alleen jongens zullen zijn of ook een aantal meisjes. Naar verwachting zullen de eerste bewoners op zijn vroegst begin november worden ontvangen.

De statushouders zullen onderwijs volgen in de omgeving, de andere jongeren krijgen mogelijk les op de eigen locatie, dat wordt nog onderzocht. De bewoners koken zelf. Zij zullen samen met hun begeleiders de omgeving gaan verkennen. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid alle bewoners een fiets aan te bieden.

De asielzoekers vallen onder het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA, www.coa.nl), de statushouders onder Parlan (www.parlan.nl). Het COA en Parlan zullen een omwonendenoverleg in het leven roepen. Dat zal aanvankelijk heel frequent bijeenkomen. Op de site van het COA zal een Driehuispagina komen te staan met informatie over de opvang van de jongeren. Op die pagina zal ook een telefoonnummer vermeld worden dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Er zullen 40 à 50 mensen (ca 25 fte) gaan werken op de locatie, voor een deel in deeltijd. Daaronder ook enkele beveiligers. De beveiliging zal 24 uur per dag aanwezig zijn. De gemeente heeft een veiligheidsplan gemaakt, dat is hier te vinden (kies augustus 2022, collegebericht 1157, bijlage 2)

Over enige tijd, waarschijnlijk in oktober, zal de gemeente, ook namens het COA en Parlan, alle inwoners van Driehuis en andere omwonenden een brief sturen met onder andere een uitnodiging voor een open avond.

Rol wijkcomité

We zullen de ontwikkelingen met belangstelling volgen en als alles goed verloopt de berichtgeving in onze nieuwsbrieven beperken tot alleen de opbouwfase. Hopelijk vraagt de opvang van amv daarna net zo weinig aandacht als de eerdere opvang van kinderen in Levvel5 en ‘s Heerenloo, waaraan wij nooit enige aandacht hebben hoeven schenken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.