Op deze plaats hebben wij enkele interessante nota’s geplaatst.

Uitspraak Raad van State Bouwplan Middeloo 1999
Uitspraak Raad van State Bouwplan Middeloo 2000
Ruimtelijk Functioneel Kader Bouwlocatie Zuidoostrand 2009
Structuurvisie Velsen 2016
Koersnotitie Gebiedsontwikkeling Zuidoostrand Driehuis 2017
Advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling 2018
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand 2018
Groenstructuurplan 2019
Monumentale Bomen 2013
Nota van Zienswijzen
Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030