Volgens de laatste prognose van de provincie heeft de gemeente tot 2030 1900 extra woningen nodig.

De provincie geeft geen opdracht aan de gemeente om te bouwen. De provincie doet alleen onderzoek naar de ontwikkeling van de woningvraag. De gemeente beslist zelf waar gebouwd mag worden en hoeveel. De gemeente is van mening dat er voldoende woningbouwlocaties zijn en wil zelfs meer dan 1900 woningen bouwen.

Mogelijke bouwlocaties in Driehuis zijn hieronder aangegeven.

  1. Nieuw Velserduin: 96 woningen, deze zijn in 2019 opgeleverd.
  2. Park Missiehuis: 77 woningen. Aantal kan nog veranderen, woningbouw en renovatie Missiehuis zijn zeker.
  3. Het Witte Huis: aanvraag ingediend voor 16 woningen. De gemeenteraad zal waarschijnlijk instemmen met woningbouw, aantal woningen is nog niet zeker.
  4. Parochietuin en geruimde kerkhof van de St. Engelmunduskerk: 25 woningen of een dorpspark? Is onderdeel van de Dorpsdialoog.
  5. Sportpark RKVV Velsen: een ontwikkelaar heeft een plan voor de verplaatsing van RKVV Velsen en de bouw van 200 à 300 woningen. De gemeente heeft het sportpark nog niet aangewezen als bouwlocatie, maar wil wel graag in gesprek over mogelijke ideeën voor het gebied. Is onderdeel van de dorpsdialoog.
  6. De Zuidoostrand Driehuis: 100 à 120 woningen, Heijmans Bouw, eigenaar van het perceel tussen De Luchte, Huis ter Hagen en de spoorlijn, staat te popelen om van start te gaan met de bouw, maar moet wachten op de uitkomsten van de Dorpsdialoog.
  7. Sportpark VV Waterloo: mogelijk 60 woningen, nog geen besluit over genomen. Plannen kunnen nog veranderen, hangt samen met de herontwikkeling van Sportpark Schoonenberg.