Volgens de laatste prognose van de provincie heeft de gemeente tot 2030 1900 extra woningen nodig.

De provincie geeft geen opdracht aan de gemeente om te bouwen. De provincie doet alleen onderzoek naar de ontwikkeling van de woningvraag. De gemeente beslist zelf waar gebouwd mag worden en hoeveel. De gemeente is van mening dat er voldoende woningbouwlocaties zijn en wil zelfs meer dan 1900 woningen bouwen.

Mogelijke bouwlocaties in Driehuis zijn hieronder aangegeven.

  1. Nieuw Velserduin: 96 woningen, deze zijn in 2019 opgeleverd.
  2. Park Missiehuis: 80 woningen. Een deel is in aanbouw.
  3. Het Witte Huis: 16 woningen, opgeleverd in 2023.
  4. Parochiegrond: 25 woningen?
  5. Sportpark RKVV Velsen. Het college van B&W stelt voor niet te gaan bouwen op de voetbalvelden. Dat voorstel is in bespreking bij de gemeenteraad. Een ontwikkelaar zou daar graag 200 à 300 woningen bouwen.
  6. De Zuidoostrand Driehuis: 99 woningen. Een schetsontwerp is goedgekeurd.
  7. Sportpark VV Waterloo: 40 woningen. Wanneer is nog niet bekend.
  8. buiten de kaart: Duin- en Kruidbergerweg, tot 2027 of 2028 opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen en jeugdzorg ’s Heeren Loo, daarna waarschijnlijk woningbouw, aantal woningen nog onbekend.