..

..

De parochiegrond bestaat uit drie delen: a. de grond waarop de kosterswoning heeft gestaan, b. het voormalige kerkhof, c. de pastorietuin.

In de pastorietuin staat de pastorie. Het bestuur van de parochie heeft het plan die na een verbouwing aan de gemeente te verhuren voor de opvang van Oekraïners.

De parochie wil op de parochiegrond woningen bouwen, een deel voor de verkoop, een deel om te verhuren. Het bestuur van de parochie stelt dat de opbrengst van de woningen nodig is voor het onderhoud van het kerkgebouw.

In de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030, die de gemeente heeft vastgesteld na de Dorpsdialoog Driehuis, staat dat de parochie een voorstel kan doen voor kleinschalige woningbouw, onder de voorwaarden dat de locatie een openbaar parkachtig karakter krijgt en dat er draagvlak in de directe omgeving is.

De kerk heeft al verschillende ‘volumeschetsen’ gepresenteerd. In het plan van van september 2022 stonden 37 woningen gepland. Zie de tweede figuur hierboven.

18 december 2023 heeft het parochiebestuur weer een aangepast plan gepresenteerd. Informatie daarover en over de reacties van de aanwezige omwonenden vindt u in onze Nieuwsbrief XVII.