De Stichting Wijkcomité Driehuis streeft naar het behouden van het dorpse karakter van Driehuis en van het het groene en veilige leefmilieu van het dorp.

De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door een constructief contact te onderhouden met het plaatselijk bestuur en andere actoren en door invloed uit te oefenen op voorgenomen bouwplannen en/of mogelijke veranderingen in de structuur van het dorp.

Het wijkcomité informeert de inwoners zo goed mogelijk over alle zaken die met het bovenstaande samenhangen door middel van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die onregelmatig verschijnen. De nieuwsbrieven en -flitsen worden altijd digitaal verspreid, de nieuwsbrief af en toe ook huis-aan-huis. Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren op de digitale versie door een bericht te sturen naar info@wijkcomitedriehuis.nl. Eerder verschenen nieuwsbrieven en -flitsen staan onder het tabblad Nieuwsbrief.