De gemeente heeft de Dorpsdialoog Driehuis georganiseerd om met de inwoners te praten over de ontwikkelingen in het dorp. De gemeente schreef voor aanvang: Er is sprake van botsende belangen zoals: behoud van groen en rust versus woningbouw, verdichten en verkeersdruk. Tussen deze belangen moet een balans gevonden worden.

Op 25 februari 2020 is gestart met de Dorpsdialoog Driehuis in het Ichthus Lyceum met een deelname van 350 (!) bewoners, politici en ambtenaren. Bijgevoegd treft u een uitgebreid verslag in woord en beeld van deze avond. Meer informatie kunt u vinden op de speciale website van de gemeente: www.samenspelvelsen.nl

In juni heeft de gemeente de Informatiekrant Dorpsdialoog Driehuis in heel Driehuis verspreid. Op 1 en 2 juli 2020 was de tweede bijeenkomst van de Dorpsdialoog, gedwongen door de coronamaatregelen was dat een serie digitale sessies. Daar namen slechts veertig inwoners aan deel. Het verslag van die sessies leest u  hier.

In onze Nieuwsbrief van november hebben wij de verslagen van 25 februari en 1 en 2 juli kort samengevat.

Maandagavond 7 december 2020 is de dialoog voortgezet met een derde bijeenkomst, weer digitaal. Ook toen hebben slechts ongeveer veertig inwoners deelgenomen.

Om alle inwoners te bereiken heeft de gemeente begin december 2020 huis-aan-huis een enquête verspreid die tot kerstmis ingeleverd kon worden. De enquête kan ook online ingevuld worden. De links naar de twee versies van de enquête: Korte enquête & Uitgebreide enquête

De vierde bijeenkomst van de Dorpsdialoog, ook weer per video, was op 26 januari 2021.

Op 15 maart was de vijfde bijeenkomst, gewijd aan het concept-rapport dat Bureau Goudappel heeft geschreven van het verkeersonderzoek dat het bureau in Driehuis heeft uitgevoerd.

De zesde en laatste bijeenkomst van de Dorpsdialoog was op 18 mei. Toen zijn de conceptversie van de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030 en de definitieve versie van het rapport van Bureau Goudappel gepresenteerd en besproken.

Kort daarna is de conceptversie van de Nota van Uitgangspunten Driehuis vastgesteld in het college van B&W. Daarna heeft de nota zes weken ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. Daar is veel gebruik van gemaakt, er zijn 58 zienswijzen door de gemeente ontvangen. Alle zienswijzen en de reactie van de gemeente daarop staan in de Nota van Zienswijzen.

12 oktober is de definitieve Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030 vastgesteld door het college van B&W. 11 november is de nota besproken in een sessie van de gemeenteraad, op 16 december en 20 januari is de bespreking voortgezet. 27 januari is de nota, in gewijzigde vorm, vastgesteld door de raad. Zie hierboven ook ons bericht De gemeenteraad heeft de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030 vastgesteld.

close