18 mei was de laatste bijeenkomst van de Dorpsdialoog Driehuis. Tijdens die bijeenkomst heeft de gemeente de Conceptnota van Uitgangspunten Driehuis gepresenteerd. De conceptnota is te vinden op samenspelvelsen.nl. Aanwezigen konden op de nota reageren, daarnaast kon iedereen gedurende een periode van zes weken na de presentatie een zienswijze op de nota indienen. Van die laatste mogelijkheid is veel gebruik gemaakt, er zijn 56 zienswijzen ingediend. De zienswijzen kunnen tot wijzigingen in de nota leiden. De definitieve Nota van Uitganspunten wordt in september of oktober voorgelegd aan de gemeenteraad. De zienswijzen worden ook samengevat in een Nota van Beantwoording.

18 mei is ook de definitieve versie van het verkeersonderzoek van Bureau Goudappel gepresenteerd. Ook die is te vinden op samenspelvelsen.nl.

close