Hier staan de statuten van het Wijkcomité Driehuis, zoals deze zijn vastgesteld op 10/09/2020.