Stand van zaken januari 2022

In de Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 worden de velden van Waterloo aangewezen als bouwlocatie voor 40 woningen. Volgens de Nota van Uitgangpunten zal de woningbouw op deze locatie in sfeer, uitstraling en openbaar groen moeten aansluiten bij de omgeving en recht doen aan landgoed Schoonenberg.

Omdat er voorlopig nog niet gebouwd zal worden op deze locatie, hebben enkele omwonenden toestemming gekregen om op een deel van het terrein een moestuin aan te leggen.

Aanvulling najaar 2022

In plaats van permanente woningen, zoals in de Nota van Uitgangspunten Driehuis was vastgesteld, zullen er flexwoningen op de velden gebouwd worden. Die zouden daar vijftien jaar moeten staan.

Dit voornemen is een onderdeel van een groter plan: 150 flexwoningen in IJmuiden, Santpoort-Noord en Driehuis. De woningen zijn bedoeld voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), jongeren en spoedzoekers.

14 december is er een informatieavond geweest, in januari volgt er een tweede avond. Volgens de gemeente kan er nog gesproken worden over de positiebepaling op de locatie, de hoeveelheid woningen, de hoeveelheid potentiële bewoners, de hoogte van het woningcomplex, de uitstraling van de woningen, de inrichting van het terrein, het groen, de ontsluiting en parkeergelegenheid en de verdeling van de doelgroepen over de verschillende locaties.

Via samenspelvelsen.nl kunt u zich aanmelden voor een werkgroep die het plan met de gemeente bespreekt.

Aanvulling april 2023

Tijdens de eerste en tot nu toe enige bijeenkomst van de werkgroep is onder andere besproken hoe de woningen over de locatie verspreid kunnen worden. De meeste deelnemers spraken zich uit voor een verdeling over vier complexen met ieder tien woningen en twee woonlagen.

Er kunnen woningen gebouwd worden van ongeveer 24 m2,45 m2 en 65 m2. Er werd gepleit voor in ieder geval ook een aantal woningen van 65 m2, zodat er een aantal kleine gezinnen kan komen te wonen.

De aanwezige stedenbouwkundige gaat me de geopperde ideeën aan de slag en komt op een volgende bijeenkomst met een of meer schetsen.

De werkgroep zou ook praten over de doelgroepen voor de woningen, maar door ziekte van een ambtenaar moest dat uitgesteld naar de tweede bijeenkomst.

Problemen voor de gemeente

De gemeente staat voor een flink aantal problemen.

In Santpoort-Noord is er grote weerstand tegen het plan zo’n zestig flexwoningen te bouwen op waarschijnlijk twee plekken, zo bleek tijdens twee informatieavonden met 200 à 300 inwoners. In tegenstelling tot de locaties in IJmuiden en Driehuis zijn dat plekken die eerder niet zijn aangewezen voor permanente woningbouw.

Een tweede probleem is dat dertig procent van de woningen aan statushouders en ontheemden (Oekraïners) zal worden toegewezen, maar men in IJmuiden geen statushouders wil, omdat er al veel in de wijk wonen. Hoe gaat de gemeente daarop reageren?

Ten slotte: de drie Velsense woningbouwcorporaties, waarvan er een de woningen zal moeten gaan exploiteren, hebben de nodige vragen, vooral over de financiële haalbaarheid; maar bijvoorbeeld ook over de doorstroming van de bewoners en over het soort huurcontracten dat zij kunnen aanbieden.

De IJmuider Courant besluit op 12 april een artikel met: “Als het voor de corporaties verliesgevend uitpakt, is het nog maar de vraag of de tijdelijke woningen er komen.”

Hoe zal dit aflopen? Er ligt heel wat werk voor wethouder Sander Smeets.

Aanvulling oktober 2023

De geplande bouw van 40 flexwoningen op het Waterlooterrein gaat zo goed als zeker niet door. Na overleg met de Velsense woningcoöperaties, waarvan er één de woningen zou moeten gaan verhuren, blijkt dat een haalbare businesscase niet mogelijk is. Aan het einde van dit jaar zal de wethouder verschillende alternatieve scenario’s met de gemeenteraad bespreken. Waarschijnlijk zal het gemeentebestuur besluiten om plannen voor permanente woningbouw te versnellen. Uit ervaring weten wij dat het jaren kan duren voordat dergelijke plannen zijn ontwikkeld en de eerste schep de grond ingaat. Voetbalclub Waterloo wil in die tussenliggende jaren dolgraag gebruik blijven maken van hun huidige voetbalveld en de eigen accommodatie. De inwoners van Driehuis willen liever ook niet een aantal jaren tegen een verwilderd en verloederd gebied aan kijken, dus wij hopen dat de voetbalclub toestemming krijgt van B&W om voorlopig in Driehuis te blijven.

Aanvulling november 2023

Geen flexwoningen op Waterloo

Tijdens een sessie van de gemeenteraad van donderdag 16 november hebben alle fracties van de gemeenteraad zich uitgesproken voor het bouwen van permanente woningen op het terrein van Waterloo, dit heeft ook de voorkeur van het college van B&W. Daarmee is het plan om flexwoningen te bouwen op het sportpark van de baan.