In het bestemmingsplan Driehuis – Velsen-Zuid uit 2008 is het terrein van VV Waterloo benoemd als zogenaamd wijzigingsgebied. In het bestemmingsplan is er sprake van de bouw van 60 woningen, voornamelijk twee-onder-één-kap- woningen. Het bestemmingsplan is echter verouderd, er is inmiddels veel nieuw beleid ontwikkeld.

Het sportpark Schoonenberg – Waterloo wordt gerenoveerd. De gemeente schrijft daarover: “Het sportpark wordt toekomstbestendig, multifunctioneler en openbaar toegankelijker. Daarbij wordt er veel aandacht geschonken aan vergroening en vergroting van de biodiversiteit. Het park wordt hierdoor aantrekkelijker om te bezoeken en ontmoeten en verblijven wordt gestimuleerd. Om het hele gebied integraal aan te pakken wordt Sportpark Waterloo in de planvorming betrokken. Op termijn is woningbouwontwikkeling op de velden die nu door VV Waterloo worden gebruikt, mogelijk.”

Het college heeft op 28 januari 2020 de visie en aanpak van het project ‘Herinrichting Sportpark Schoonenberg-Waterloo’ vastgesteld. Om direct omwonenden hierover te informeren en een toelichting te geven op de eerste schetsontwerpen, vond maandagavond 27 januari 2020 een inloopbijeenkomst plaats. Bezoekers van die avond konden aangeven wat zij van het schetsontwerp vinden. Het schetsontwerp en het plan worden nu verder uitgewerkt. Vervolgens wordt er een masterplan gemaakt, daarin wordt een ontwerp uitgewerkt en komt de globale planning aan de orde. 

close