Stand van zaken

In de Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 worden de velden van Waterloo aangewezen als bouwlocatie voor 40 woningen. In de Koersnotitie Omgevingsvisie Velsen 2040 wordt echter het aantal van 60 woningen genoemd.

Volgens de Nota van Uitgangpunten zal de woningbouw op deze locatie in sfeer, uitstraling en openbaar groen moeten aansluiten bij de omgeving en recht doen aan landgoed Schoonenberg.

Omdat er voorlopig nog niet gebouwd zal worden op deze locatie, hebben enkele omwonenden toestemming gekregen om op een deel van het terrein een moestuin aan te leggen.

Update najaar 2022

In plaats van permanente woningen, zoals in de Nota van Uitgangspunten Driehuis was vastgesteld, zullen er flexwoningen op de velden gebouwd worden. Die zouden daar vijftien jaar moeten staan.

Dit voornemen is een onderdeel van een groter plan: 150 flexwoningen in IJmuiden, Santpoort-Noord en Driehuis. De woningen zijn bedoeld voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), jongeren en spoedzoekers.

14 december is er een informatieavond geweest, in januari volgt er een tweede avond. Volgens de gemeente kan er nog gesproken worden over de positiebepaling op de locatie, de hoeveelheid woningen, de hoeveelheid potentiële bewoners, de hoogte van het woningcomplex, de uitstraling van de woningen, de inrichting van het terrein, het groen, de ontsluiting en parkeergelegenheid en de verdeling van de doelgroepen over de verschillende locaties.

Via samenspelvelsen.nl kunt u zich aanmelden voor een werkgroep die het plan met de gemeente bespreekt.

close