Stand van zaken

In de Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 worden de velden van Waterloo aangewezen als bouwlocatie voor 40 woningen. In de Koersnotitie Omgevingsvisie Velsen 2040 wordt echter het aantal van 60 woningen genoemd.

Volgens de Nota van Uitgangpunten zal de woningbouw op deze locatie in sfeer, uitstraling en openbaar groen moeten aansluiten bij de omgeving en recht doen aan landgoed Schoonenberg.

Omdat er voorlopig nog niet gebouwd zal worden op deze locatie, hebben enkele omwonenden toestemming gekregen om op een deel van het terrein een moestuin aan te leggen.

close