WONINGEN TUSSEN SPOORLIJN, HUIS TER HAGEN EN DE LUCHTE

Reeds in 2008 is het gebied tussen De Luchte, Huis ter Hagen en de spoorlijn aangekocht door Heijmans en Amvest met de bedoeling daar woningen te gaan bouwen. Was de provincie destijds de spelbreker, thans stemt de provincie in met woningbouw op deze locatie. 

In 2017 verscheen een koersnotitie, Gebiedsontwikkeling Zuidoostrand Driehuis, een gezamenlijke nota van de gemeente Velsen, de provincie Noord-Holland, de projectontwikkelaars Heijmans en Amvest en bureau Het Noordzuiden. Daarin wordt uitvoerig beschreven aan welke voorwaarden en eisen de toekomstige bebouwing moet voldoen. Bovendien worden drie scenario’s voor woningbouw geschetst. Het scenario ‘Landgoed’ kreeg een positief onthaal bij veel raadsfracties. Dit scenario wordt volgens de koersnotitie getypeerd door een combinatie van compact gestapelde woningen en kleine vrijstaande gebouwen, veel openbaar gebied en collectieve groenruimtes en weinig privékavels. Er wordt in dit scenario gedacht aan 110 à 120 woningen, voornamelijk appartementen. De koersnotitie is hier te vinden.

Bij aanvang van de Dorpsdialoog Driehuis leek nog over het bouwen op deze locatie gesproken te kunnen worden. Gaandeweg werd echter steeds duidelijker dat voor de gemeente altijd al vaststond dat hier gebouwd gaat worden.

AANVULLING JUNI 2022

In onze Nieuwsbrief XII, die op deze site te vinden is onder de knop NIEUWSBRIEF, staat een artikel over de ontwikkelingen rondom de Zuidoostrand.

AANVULLING SEPTEMBER 2022

Het meest recente nieuws (uit onze nieuwsflits van 20 september):

De gemeenteraad heeft besloten dat Amvest/Heijmans aan de zuidoostrand 120 woningen mag bouwen. Het aantal kan nog veranderen, afhankelijk van de grootte van de woningen.

In juni heeft bureau De Wijde Blik in opdracht van de ontwikkelaar enkele thema-avonden georganiseerd. Een verslag van deze avonden is te vinden op de site Zuidoostrand-Driehuis.

De architecten van Delva schetsten op deze avonden een beeld van appartementen en grondgebonden woningen in een groene omgeving. Een definitief plan werd nog niet gepresenteerd.

Het wijkcomité heeft zijn zorgen geuit over de plannen, wij vragen ons af of er met 120 woningen op een perceel van twee hectaren voldoende ruimte voor een groene omgeving overblijft.

De ontwikkelaar zou in september een inloopavond organiseren waarop de plannen gepresenteerd zouden worden, maar heeft laten weten dat die presentatie later gaat plaatsvinden. Als u zich op de genoemde site inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt u op de hoogte gehouden door de ontwikkelaar.

close