WONINGEN TUSSEN SPOORLIJN, HUIS TER HAGEN EN DE LUCHTE

Reeds in 2008 is het gebied tussen De Luchte, Huis ter Hagen en de spoorlijn aangekocht door Heijmans en Amvest met de bedoeling daar woningen te gaan bouwen. Was de provincie destijds de spelbreker, thans stemt de provincie in met woningbouw op deze locatie. 

In 2017 verscheen een koersnotitie, Gebiedsontwikkeling Zuidoostrand Driehuis, een gezamenlijke nota van de gemeente Velsen, de provincie Noord-Holland, de projectontwikkelaars Heijmans en Amvest en bureau Het Noordzuiden. Daarin wordt uitvoerig beschreven aan welke voorwaarden en eisen de toekomstige bebouwing moet voldoen. Bovendien worden drie scenario’s voor woningbouw geschetst. Het scenario ‘Landgoed’ kreeg een positief onthaal bij veel raadsfracties. Dit scenario wordt volgens de koersnotitie getypeerd door een combinatie van compact gestapelde woningen en kleine vrijstaande gebouwen, veel openbaar gebied en collectieve groenruimtes en weinig privékavels. Er wordt in dit scenario gedacht aan 110 à 120 woningen, voornamelijk appartementen. De koersnotitie is hier te vinden.

Bij aanvang van de Dorpsdialoog Driehuis leek nog over het bouwen op deze locatie gesproken te kunnen worden. Gaandeweg werd echter steeds duidelijker dat voor de gemeente altijd al vaststond dat hier gebouwd gaat worden.

close