Rijksvastgoed heeft het Missiehuis in november 2017 verkocht aan Missiehuis Driehuis BV. In december 2018 zijn de plannen tijdens een informatieavond gepresenteerd aan de inwoners van Velsen in de vorm van een concept Startdocument. Vanaf het moment van verkoop heeft Wijkcomité Driehuis-West contact gelegd met de nieuwe eigenaren en hebben wij op constructieve wijze mee kunnen denken en mee kunnen praten over de uitgangspunten en ontwikkelingen van dit bouwproject. Onze  voorwaarden en uitgangspunten in het kort:

  • In het nieuwe bestemmingsplan voor Missiehuis en omgeving zal groen de boventoon voeren naast aandacht voor het monumentale karakter;
  • Renovatie en herbestemming van het hoofdgebouw met inschakeling van een toparchitect;
  • Er is beperkte ruimte voor nieuwbouw aan de noord- en zuidzijde van het perceel van 20000 m2;
  • 30% van het aantal woningen is bestemd voor sociale huur tot maximaal €720,- per maand.

Procedures en tijdpad

Na de presentatie van het concept Startdocument, nu ruim een jaar geleden, zijn er ruim 70 zienswijzen / bezwaarschriften ingediend, veelal door (toekomstige) bewoners van Nieuw-Velserduin.Veel van deze bezwaren betreffen de (afstand van de) geplande nieuwbouwwoningen ten opzichte van de appartementen van Nieuw-Velserduin en de aantasting van de boomgaard. Ook tegen de eis van 30% sociale huurwoningen en de positie en de hoogte van het appartementengebouw voor de sociale huurwoningen wordt bezwaar aangetekend.

Met enige regelmaat is er dit jaar overleg geweest tussen deze bewoners, de projectontwikkelaar en de gemeente. Er is echter nog geen duidelijkheid over: (de berekening van) het vereiste aantal sociale huurwoningen; over de hoogte van het appartementengebouw voor de sociale huurwoningen en over een aantal kapvergunningen.

Deze schets kunt u ook vinden op https://slokker.com/bouwgroep/missiehuis-driehuis/ en geeft een indruk hoe Park Missiehuis er eventueel uit zou kunnen zien als alle procedures en de bouw zijn afgerond.

Appartementen of zorginstelling? Opmerkelijk: de projectontwikkelaar is momenteel in gesprek met een zorginstelling over het hoofdgebouw en de kapel. Eerdere besprekingen zijn op niets uitgelopen maar kennelijk is het tij gekeerd en mogelijk wordt het hoofdgebouw toch geen appartementencomplex, maar een zorginstelling. Dat kan positieve invloed hebben op het aantal vereiste parkeerplaatsen.

close