Datum nog onbekend: klankbordgroep Zuidoostrand (besloten bijeenkomst)