11 november: de Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 is besproken in een sessie van de gemeenteraad, de vergadering is geschorst.

19 november: het parochiebestuur heeft een plan gepresenteerd voor de bouw van 33 woningen op het voormalige kerkhof, op de plek van de gesloopte kosterswoning en in de parochietuin. De parochie noemt het plan een volumestudie en een schets.

16 december: voortzetting van de geschorste gemeenteraadsessie van 11 november over de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030, er is weer geschorst.

20 januari: voortzetting van de gemeenteraadsessie van 16 december.

27 januari: de gemeenteraad heeft de Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 vastgesteld.

30 januari: het wijkcomité heeft een nieuwsflits verstuurd naar de digitale abonnees. Voor en gratis abonnement: stuur een mail naar info@wijkcomitedriehuis.nl

close