2021

11 november: de Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 is besproken in een sessie van de gemeenteraad, de vergadering is geschorst.

19 november: het parochiebestuur heeft een plan gepresenteerd voor de bouw van 33 woningen op het voormalige kerkhof, op de plek van de gesloopte kosterswoning en in de parochietuin. De parochie noemt het plan een volumestudie en een schets.

16 december: voortzetting van de geschorste gemeenteraadsessie van 11 november over de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030, er is weer geschorst.

2022

20 januari: voortzetting van de gemeenteraadsessie van 16 december.

27 januari: de gemeenteraad heeft de Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 vastgesteld.

26 april: eerste gesprek parochiebestuur en wijkcomité over de bouwplannen van de parochie; het wijkcomité heeft aangedrongen op een gesprek van parochie en omwonenden

7 juni: wijkcomité verspreidt Nieuwsbrief XII huis-aan-huis in Driehuis, zie voor de digitale versie NIEUWSBRIEF

juni: thema-avonden voor omwonenden en andere belangstellenden over de bouwplannen voor de Zuidoostrand

30 september: het parochiebestuur heeft een nieuw plan gepresenteerd, nu voor de bouw van 35 woningen op het voormalige kerkhof, op de plek van de gesloopte kosterswoning en in de parochietuin. De parochie noemt het plan ook nu nog een schets, het is ‘niet in beton gegoten’, en gaat met de reacties van de aanwezigen aan de slag.

14 december: informatieavond flexwoningen op Waterloo-terrein

2023

januari of februari (?): Amvest/Heijmans zal plannen voor de Zuidoostrand presenteren.