Het terrein was tot de jaren ’60 onderdeel van het Missiehuisterrein. Deze ‘campus’ van de missionarissen van Het Heilig Hart is honderd jaar geleden gebouwd en bestond uit een missiehuis met diverse bijgebouwen, een kapel en tuinen, een boomgaard en een begraafplaats.

Na het vertrek van de paters is het terrein opgedeeld en is er een einde gekomen aan de ruimtelijke samenhang. Op een deel van het terrein werd het verpleeghuis Velserduin gebouwd. Het huis kwam een jaar of vijf geleden leeg te staan en is gesloopt ten behoeve van nieuwbouw.

Nieuw Velserduin bestaat uit 96 woningen: 72 appartementen en 24 eengezinswoningen. De woningen zijn in 2019 opgeleverd.