Geschiedenis

In 2017 heeft Scholz Ontwikkeling het Witte Huis aan de Nicolaas Beetslaan 5-7 gekocht met de bedoeling het pand te slopen en woningen te bouwen.

In oktober 2019 heeft Scholz vier schetsen voor nieuwbouw aan de gemeente gepresenteerd, variërend van een appartementencomplex van vijftien woningen tot een tiental eengezinswoningen. De gemeente heeft als reactie daarop een nieuwe schets aan Scholz voorgelegd. Onderdeel van dat plan was dat vier van de acht beschermde bomen op het terrein gekapt zouden moeten worden. Scholz heeft die schets uitgewerkt tot een bouwplan met zes twee-onder-een-kapwoningen (koop) en een complex met vier grondgebonden koopwoningen en zes sociale-huur-appartementen. Het plan is in februari 2020 aan de omwonenden en andere belangstellenden gepresenteerd. In juni 2020 heeft Scholz het plan bij de gemeente ingediend. De gemeenteraad heeft het plan 17 december 2020 met algemene stemmen aangenomen.

Bezwaren

Het wijkcomité had grote moeite met het kappen van vier van de acht beschermde bomen, in brieven aan de raad hebben wij dat duidelijk gemaakt. Naar onze mening hadden er meer bomen behouden kunnen blijven als er minder dan de geplande zestien woningen gebouwd zouden worden. In een van de brieven schrijven wij: “Het behoud van waardevol en monumentaal groen zou vóór maximalisering van bouwmassa en winst moeten gaan.”

Zienswijzen

Tot half februari 2021 konden zienswijzen op het plan bij de gemeente ingediend worden waarin omwonenden en andere belanghebbenden hun mening over de plannen konden geven.

Er zijn zes zienswijzen ingediend. Bijna alle bezwaren die in de zienswijzen zijn verwoord, zijn afgewezen. De zienswijzen hebben wel íets opgeleverd: er moeten niet vier, zoals aanvankelijk geëist, maar zes bomen geplant worden als compensatie voor de te kappen bomen én die zes bomen komen op gemeentegrond te staan. Scholz had al zes nieuwe bomen in het plan staan, maar daarvan stonden er twee in de voortuinen van huizen, met het risico dat de nieuwe eigenaren die bomen weer zouden kappen. Het deel van de voortuinen waarin de bomen geplant worden, wordt nu gemeentegrond, waardoor dat risico niet meer aanwezig is.

De gemeenteraad is 27 mei 2021 akkoord gegaan met het iets gewijzigde plan.

Voortgang

In februari en maart 2022 is het Witte Huis gesloopt. Daarna is begonnen met de bouw van de woningen. De woningen zijn in maart en april 2023 opgeleverd.