Wel of geen woningen op parochiegrond?

Bezwaar tegen bouwplannen kerk

De parochiegrond bestaat uit drie delen: het deel waar de kosterswoning heeft gestaan (blauw omlijnd in de figuur), het voormalige kerkhof (rood) en de parochietuin (groen).

19 november jl. heeft het parochiebestuur een ‘volumestudie’ gepresenteerd waarin 33 woningen gepland staan, waarvan een derde in de parochietuin. Volgens het bestuur zou niet bouwen ertoe leiden dat de kerk failliet zal gaan. 

Het bestuur heeft niet aan de dorpsdialoog deelgenomen, het plan is daar dus niet besproken.

Het wijkcomité wil het kerkgebouw in het hart van Driehuis behouden, omdat het een bijzonder gebouw is dat in belangrijke mate het karakter van het dorp bepaalt. Wij zijn echter geschrokken van het bouwplan van de parochie: van de omvang van het plan én van het voornemen om ook in de parochietuin te gaan bouwen. We kunnen ons voorstellen dat de parochie inkomsten wil generen en vinden daarom kleinschalige bebouwing op het voormalige kerkhof en de grond van de kosterswoning bespreekbaar. Bouwen in de parochietuin vinden wij niet aanvaardbaar, de tuin zou een publiek toegankelijk park moeten worden. Daarin worden wij gesteund door 90% van de 479 mensen die zich tijdens de dorpsdialoog in een enquête tegen bouwen in de parochietuin heeft uitgesproken.

De gemeente heeft in de eerste versie van de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030 gesteld dat er in de parochietuin niet gebouwd mag worden en dat de gemeente zich in zal spannen om daar een dorpspark te realiseren. In de definitieve versie komt het college hierop terug, het omarmt nog wel het idee van een dorpspark rondom de kerk. Het college nodigt de initiatiefnemers van een dorpspark en de parochie uit om tot een gezamenlijk, breder gedragen plan te komen. Daarbij wordt het zogenaamde uitdaagrecht genoemd als middel om gezamenlijk een plan te ontwikkelen.

Het is voor ons de vraag of het uitdaagrecht in deze situatie een geschikt instrument is, gezien de ver uit elkaar liggende standpunten van de parochie en de initiatiefnemers van een dorpspark. En bovendien: leent een woningbouwplan zich wel voor het uitdaagrecht?

In de sessie van de gemeenteraad van 16 november jl. bleek dat de meeste partijen onze aarzeling delen, sterker, zij vinden dat het uitdaagrecht in deze situatie niet van toepassing is. Wij verwachten dan ook dan in het vervolg van de raadssessie in januari de passages over het uitdaagrecht geamendeerd zullen worden. De wethouder gaf toe dat hij te enthousiast is geweest over het uitdaagrecht en mee kan gaan in de kritiek daarop.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.