Geen flexwoningen op sportpark Waterloo

Tijdens een sessie van de gemeenteraad van afgelopen donderdag 16 november hebben alle fracties van de gemeenteraad zich uitgesproken voor het bouwen van permanente woningen op het terrein van Waterloo, dit heeft ook de voorkeur van het college van B&W. Daarmee is het plan om flexwoningen te bouwen op het sportpark van de baan.