Uit het verslag van de eerste bijeenkomst van de Dorpsdialoog blijkt dat een van de grootste zorgen van de inwoners de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid is.

De gemeente heeft besloten de huidige verkeerssituatie en de te verwachten situatie als alle mogelijke bouwplannen uitgevoerd zouden worden te laten onderzoeken. Na overleg met het wijkcomité heeft de gemeente het bureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek moet 18 december afgerond zijn. (Lees de offerte van Goudappel Coffeng).

Het Wijkcomité heeft een inventarisatie gemaakt van de huidige en de te verwachten knelpunten in het wegennet van het dorp, Goudappel Coffeng gebruikt die inventarisatie bij de uitvoering van het onderzoek.

In de IJmuider Courant verscheen dit jaar een stuk van Han van Spanje  over de verkeersproblemen in Driehuis.