Sociale huurwoningen mogelijk in Missiehuis

IJmuider Courant : Ellen de Boer

Er bestaat een kans dat in het Missiehuis in Driehuis 23 sociale huurappartementen komen. Dit zou betekenen dat de hoogbouw aan de kant van de woonwijk Nieuw Velserduin van de baan is.

In het startdocument van het nieuwbouwproject in en rond het Missiehuis, dat begin dit jaar werd gepresenteerd, staat nog hoogbouw genoemd in de zuidoosthoek van het terrein, tegen de Wolff en Dekenlaan aan. Nu probeert de projectontwikkelaar hoogbouw op het parkachtige terrein toch te voorkomen door te onderzoeken of de 23 sociale huurappartementen in het Missiehuis mogelijk zijn. De structuur van het gebouw leent zich er goed voor, meent de projectontwikkelaar.

Daarnaast komen nog 16 koopappartementen in de vrije sector in het monumentale pand. Het plan omvat in totaal 77 huizen, waarvan 38 grondgebonden koopwoningen. Harde eis van de gemeente Velsen is dat van het totaal aantal te bouwen woningen 30 procent sociale huur is.

Woningcorporaties

Op dit moment is de projectontwikkelaar in gesprek met woningcorporaties voor de overname van de huurappartementen. Ook worden gesprekken gevoerd met instellingen en beleggers om eventueel wonen plus zorg te kunnen aanbieden. Tanne van Nispen, die namens de projectontwikkelaar optreedt, verwacht over een maand meer duidelijkheid hierover. Voordat de eerste schep de grond in kan voor de nieuwbouw, moet er nog heel wat gebeuren. De grootste van de twee bunkers op het terrein moet worden gesloopt en bomen moeten weg. Tegen de door de gemeente verleende vergunning voor het kappen van 23 bomen is één bezwaar gekomen. Van Nispen: ,,Ik ben met de bezwaarmaker in gesprek.’’

Populier

Het goede nieuws is, meldt Van Nispen, dat die ene grote populier tussen het Missiehuis en Nieuw Velserduin weg mag. ,,Die populier is van ons en hij had best nog een tijdje mogen blijven staan, maar de bewoners van Nieuw Velserduin willen hem graag weg hebben. De boom is niet dood, maar hij is nogal toegetakeld en er moet heel veel gebeuren om de boom in leven te houden’’, legt Van Nispen uit. ,,Wel hebben we herplantplicht. Er komen enkele beuken voor terug. Die passen in het groenplan van het gebied.’’

Recent is het nieuwbouwproject tussen Driehuizerkerkweg, Wolff en Dekenlaan, Nicolaas Beetslaan en Nieuw Velserduin van naam veranderd. Voor Missiehuis Park, zoals het project nu heet, is een nieuwe website ontworpen: missiehuispark.nl. Missiehuis Park is een joint venture van Equilis Nederland en Acteeum. Precies drie jaar geleden heeft de joint venture het terrein gekocht.