OPENBAAR PARK ROND DE KERK

Een openbaar park met gevarieerde begroeiing dat qua aanleg lijkt op een heemtuin met slingerende paden en kleurrijke borders.

Een open ruimte voor vieringen of een dorpsfeest in de open lucht. De monumentale beukenbomen naast de pastorie, een monumentale kerk en de witte stolpboerderij aan de Driehuizerkerkweg zouden dan als tastbare symbolen voor deze oudste plek van het dorp het groene hart van Driehuis blijven omzomen.

Zo zou het gebied rond de Engelmunduskerk er in de toekomst uit kunnen zien in plaats van bebouwing die het oorspronkelijke en authentieke karakter van het historische centrum van Driehuis drastisch zouden veranderen.