De gemeenteraad heeft de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030 vastgesteld.

Op donderdag 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030 vastgesteld. Kort daarvoor is de nota nog op enkele punten aangepast. De nota is te vinden onder de knop ARCHIEF.

In de nieuwsflits die wij 30 januari 2022 hebben verzonden aan onze abonnees geven wij een terugblik op de gemeenteraadsvergadering van 27 januari en de daaraan voorafgaande raadssessie van 20 januari.

Hieronder die nieuwsflits.

Nieuwsflits Wijkcomité Driehuis 30 januari 2022

Gemeenteraad stemt in grote meerderheid in met Nota van Uitgangspunten Driehuis
De gemeenteraad heeft 20 januari in een raadssessie voor de derde (!) keer gesproken over de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030 (NvU). De voltallige raad heeft 27 januari in meerderheid met de nota ingestemd als kader voor de ontwikkelingen in Driehuis tot 2030. Alleen de VVD had een afwijkend standpunt en wilde de nota slechts ter kennisgeving aannemen.
In de sessie van 20 januari waren de belangrijkste bespreekpunten de parochiegrond en de toekomst van RKVV Velsen. Er is, hoewel dat geen agendapunt was, ook een aanzet gegeven tot een evaluatie van de dorpsdialoog, die met de NvU is afgerond.
De parochiegrond
Stond in het concept van de NvU nog dat de gemeente zich in zou spannen voor het herinrichten van de parochietuin tot publiek toegankelijk dorpspark, in de versie van oktober was die passage geschrapt en schreef het college van B&W: “Voor de locatie Parochietuin nodigen we grondeigenaar en initiatiefnemers (van zowel woningbouw als
dorpspark) uit om gezamenlijk tot een breder gedragen plan te komen middels het uitdaagrecht”.
Uit de bespreking in de raadssessie bleek dat bijna alle partijen het uitdaagrecht hier niet van toepassing vinden, bij nader inzien was wethouder Dinjens het daar mee eens. Aan het begin van de derde sessie stelde hij daarom voor het uitdaagrecht te schrappen en de tekst te vervangen. In de nota zoals die 27 januari door de raad is aangenomen,
staat nu: “Het groene karakter van de Parochietuin blijft behouden. Om de kerk als hart van het dorp te kunnen behouden kan de grondeigenaar een voorstel doen voor kleinschalige woningbouw, onder voorwaarden dat de locatie ook een openbaar parkachtig karakter krijgt en dat er draagvlak in de directe omgeving is. De gemeente nodigt de grondeigenaar en de inwoners uit om hierover in gesprek te gaan.”
RKVV Velsen
Ook de tekst over de voetbalvelden van RKVV Velsen is na de sessie van 20 januari nog gewijzigd en meer in overeenstemming gebracht met het zogenaamde Koersdocument Omgevingsvisie. Daarin staat dat de velden een reservelocatie voor woningbouw zijn en na 2030 voor bebouwing in aanmerking komen als andere locaties onvoldoende woningen opleveren. Het perspectief voor de voetbalvereniging is daarmee onduidelijk, hoe lang kan zij nog in Driehuis blijven en kan de hoognodige renovatie of nieuwbouw van de accommodatie nu wel of niet in gang gezet worden? Het CDA heeft een breed ondersteunde motie ingediend waarin het college van B&W gevraagd wordt om in het komende half jaar in samenspraak met het bestuur van RKVV Velsen te komen met haalbare voorstellen die ervoor zorgen dat de voetbalclub langetermijnperspectief krijgt. Dat kan zijn op de huidige locatie of op een andere
locatie. De wethouder zegde toe de motie uit te voeren, maar kon niet garanderen dat hij zich aan de termijn van een half jaar kan houden.
Zuidoostrand en sportpark Waterloo.
Bouwen aan de Zuidoostrand en op sportpark Waterloo stond voor de raad niet meer ter discussie, daar gaat dus gebouwd worden.
Evaluatie Dorpsdialoog Driehuis
In de sessie van 20 januari is ook kort teruggekeken op de dorpsdialoog, een evaluatie zal later plaatsvinden. Hoewel de wethouder en de meeste partijen positief zijn over het verloop en het resultaat van de dialoog, zien zij ook dat niet alles goed is verlopen. Bij aanvang is de gemeente bijvoorbeeld te onduidelijk geweest over wat de inwoners konden verwachten van de dialoog en over de kaders waarbinnen de dialoog gevoerd kon worden. Een voorbeeld is
de Zuidoostrand: bouwen op die plek werd gepresenteerd als een discussieonderwerp in de dialoog, terwijl al lang vast lag dat daar gebouwd gaat worden. Ook de wisselende teksten over de parochiegrond verdienen niet de schoonheidsprijs. Achteraf zijn veel partijen ook niet tevreden over een aantal vragen in de enquête die aan het dorp voorgelegd is.
Reactie Wijkcomité Driehuis
Wijkcomité Driehuis onderschrijft bovenstaande kritiek. Hoe kijken wij verder terug op de dorpsdialoog?
Drie jaar geleden vroegen wij in de gemeenteraad aandacht voor zeven bouwplannen voor 700 woningen. Wij vonden dat aantal erg hoog (een mogelijke toename van 50%), de samenhang tussen deze plannen ontbrak en de impact op het dorp (verlies aan groen / toename van verkeer) leek onheilspellend groot. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de ‘Dorpsdialoog Driehuis’, een nog nooit vertoond breed en groot overleg tussen de inwoners van Driehuis en het gemeentebestuur. Voorlopig staat vast dat er ongeveer 350 woningen gebouwd gaan worden (of al gebouwd zijn).
Zijn wij tevreden met het resultaat van de dorpsdialoog?
We kunnen die vraag nog niet beantwoorden. In ieder geval zijn wij niet tevreden met de gang van zaken rondom de Zuidoostrand. 70% van de Driehuizenaren die hebben deelgenomen aan de enquête is tegen bebouwing van dit gebied. De vele gesprekken en brieven die wij aan de Zuidoostrand hebben besteed waren in onze optiek aan dovemansoren gericht. Het gemeentebestuur grijpt terug op oude afspraken en heeft verzuimd om het bestaan van
die oude afspraken te vermelden vóór aanvang van de Dorpsdialoog en heeft ons daarmee op het verkeerde been gezet. Dat heeft bij een aantal inwoners het vertrouwen in het college een knauw gegeven.
Dat er voorlopig niet gebouwd gaat worden op de velden van RKVV Velsen vinden wij een goed besluit, een andere mogelijkheid was er overigens ook niet, want de gemeente heeft geen andere locatie voor de vereniging beschikbaar. En we moeten afwachten met welk haalbaar perspectief het college komt voor de voetbalvereniging, die niet kan
leven met een onzekere toekomst na 2030.
Dat het college stelt dat de parochietuin groen moet blijven en dat kleinschalige bebouwing op de parochiegrond alleen mogelijk is als de tuin een openbaar toegankelijk park wordt, is een goed resultaat van de dorpsdialoog en stemt ons hoopvol. Maar ook hier moeten we afwachten: wat zal het overleg van gemeente, kerk en omwonenden op gaan leveren? We leveren graag onze bijdrage aan dat overleg.

We zijn positief over het resultaat van het verkeersonderzoek. Bureau Goudappel heeft een aantal uitstekende aanbevelingen gedaan om bij groei van het dorp de infrastructuur te verbeteren. We zullen in de gaten houden of de gemeente deze aanbevelingen overneemt

Aanvulling juni 2022

In onze Nieuwsbrief XII, die te vinden is onder de knop NIEUWSBRIEF, hebben wij onze evaluatie van de dorpsdialoog opgenomen.

2 antwoorden op “De gemeenteraad heeft de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030 vastgesteld.”

  1. Er valt niet veel te kiezen in Velsen. Bij het invullen van de kieswijzer had ik een verschil van 12% tussen de nummer 1 en nummer 10. Ook willen alle partijen Driehuis verder volbouwen (zie hun verkiezingsprogramma’s).
    Het gaat nog druk worden voor dit wijkcomité. Misschien tijd om dit comité om te zetten naar een stichting (betaalde leden). Met wat geld in kas is het makkelijker om tegenwicht te bieden. Bijvoorbeeld een contra verkeersonderzoek wat de invloed van nieuwbouw in Driehuis onderzoekt i.p.v. een algemeen verkeersonderzoek van Driehuis zoals nu gedaan is.

  2. Onbegrijpelijk dat ze deze ingrijpende beslissing voor Driehuis niet over laten aan de nieuwe gemeenteraad.
    Zijn er overigens mensen op de kieslijst die de spaarzame groene stroken wel willen behouden voor Driehuis?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.