Er komt een extra DORPSDIALOOG over verkeer

Bijna 500 inwoners van Driehuis hebben de dorpsenquete ingeleverd. Op 26 januari worden de uitkomsten van deze enquete uitvoerig besproken. Zodra de uitslagen binnen zijn kunt u ze lezen op onze website en op Dorpsdialoog Driehuis – Samenspel Velsen

Op 15 Maart volgt een extra dorpsdialoog over de eindresultaten van het verkeersonderzoek. De einddatum van de laatste dorpsdialoog wordt verschoven naar eind maart / begin april.

3 Replies to “Er komt een extra DORPSDIALOOG over verkeer”

 1. De Dorpsdialoog van 26 januari 2021.

  Eerst werd de dorps-enquête besproken tussen 19.30 en c. 20.30 uur.
  Hier kwam uit dat er ca. 500 reactie waren geweest op de enquête.
  Dit betekent dat 1350/500 is 37 ca. % heeft gereageerd.
  Opgemerkt wordt door een bewoner dat NIET overal in haar straat de papieren enquête was verspreid.

  Er werd opgemerkt door de gemeente dat de opmerkingen die men kon maken bij het invullen van de enquête (nog) niet verwerkt waren. Dat komt later nog.
  Net als het verkeersdrukte onderzoek in Driehuis.

  Daarna werden de ca 100 zoom aanwezigen verdeelt in groepen.

  Ik kwam in een groep van ca. 18 .
  (Dus ik neem er waren dan aan ca 5 groepen??)

  In mijn groep zat iemand te bevragen (ca. 7-8 maal) hoeveel huizen heeft Driehuis? En hoeveel in de gemeente Velsen totaal ?
  Uiteindelijk kwam er een licht geïrriteerd antwoord: 31.000 in Velsen en al eerder ca, 1350 daarvan in Driehuis

  31.000 woningen in Velsen waarvan ca. 1350 in Driehuis
  1900 woningen wil Velsen bouwen, waarvan maximaal 700 in Driehuis.
  Dit getal had de dorpsraad ooit berekend. (bron: zie de papieren dorpskrant)
  Dit laatste getal (700) is afgezwakt in deze meeting van 26 januari , maar hoeveel dan wel werd niet genoemd!

  In een chat berekende iemand: 1900 woningen op 31.000 is 6,12 % uitbreiding voor Velsen als geheel! Immers 1900/310= 6,12 %
  Voor Driehuis is dat dan: 700 woningen op 1350 is ca 51,85%

  In mijn groep ging de groepsleider de enquête verder bespreken.
  “Hoe moeten we de antwoorden op sommige vragen duiden?”

  Er waren wat sheets met stellingen n.a.v. de enquête.

  -Het bouwen van 2 onder 1 kap woningen op Waterloo vond iedereen OK
  -Het bouwen in het centrum (witte huis) was men minder enthousiast
  -het bouwen op de locatie ZO (De Luchte en Huis ter Hagen) : Daar stuurde de gepreksleider aan op een zekere voorkeur van hoogbouw.

  De gespreksleider brak vaak af met de kreet: dat is helder! En wilde dan weer door……

  Ik ben afgehaakt toen men weer terug ging van uit de groep.

  Mijn persoonlijke visie is:
  Om het dorpskarakter behouden is in het algemeen:
  – laagbouw (2 onder 1 kap, ruime tuin)
  of
  -4 onder een kap,
  zoals b.v. op de Bosboom Toussaint laan/en de Jacob van Lenneplaan OK

  Zowel in Driehuis ZO als t.z.t. op de voetbalvelden langs de spoorlijn.
  Voor Driehuis ZO zal dat schat ik in :
  – ca. 16 woningen zijn (4 onder een kap)
  -bij 2 onder 1 kap zal een ruimere tuin mogelijk zijn, dus parkachtiger?

  Aangezien ieder huishouden ca 1,5 auto heeft zal de auto druk dan in Z.O. ook nog meevallen.
  Parkeren/garage onder de huizen, zoiets als bij Velserduin uitbreiding, Adriaan Morrienpad?

  Toevoer wegen naar ZO:
  1-langs oostkant Huis ter Hagen
  2-tussen Huis ter Hagen en de Luchte
  3-Om het Potlood (nieuwe afslag Albert Verweij laan/Jacob van Lennep) heen langs de spoorlijn naar ZO???
  Bij voorkeur alle 3 toevoer wegen aanleggen zodat verkeersdruk verdeeld wordt?!

  PS voor de verkeersdialoog die er nog komt in februari:
  De Jacob van Lenneplaan is altijd vol met geparkeerde auto’s . (van bezoek en werknemers Huis ter Hagen en de Luchte.
  Dus gewoon te smal voor de verkeersdruk , NU AL!
  Dus bij bebouwing in ZO wordt dat probleem alleen maar groter!

  Jan de Hulster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.